Upratovanie bytových domov

Upratovacie služby v bytových domov

Medzi upratovacie služby našej spoločnosti patrí nielen upratovanie kancelárií, ale aj upratovanie bytových domov. Veríme, že čisté a príjemné prostredie bývania vytvára nielen dobrý dojem, ale najmä pocit domova a pohodlia. Čistota, precíznosť, spoľahlivosť a individuálny prístup sú hodnoty, na ktorých si zakladáme. Upratovacie služby bytových domov poskytujeme v Bratislave a jej okolí, no v prípade potreby, sa vieme postarať o objekty v rámci celej krajiny.

V rámci našich služieb poskytujeme profesionálny personál, upratovanie kancelárií na vysokej úrovni, kvalitné čistiace prostriedky a stroje, ale i systém kontroly práce či objektového manažéra. Vždy sa snažíme prispôsobiť očakávaniam a predstavám zákazníka.

Upratovanie bytových domov v Bratislave a okolí

V našom ponímaní upratovania bytových domov neznamená len bežné upratovanie spoločných priestorov, ale aj zametanie chodníka pred domom, a tiež odstraňovanie snehu či posyp proti poľadovici. Taktiež zabezpečujeme priemyselné čistenie garážových priestorov umývacím automatom.

Upratovanie bytov počas celého roka

V rámci upratovania bytových domov v letných mesiacov môžeme navyše zastrešovať aj kosenie trávnika v okolí domu, údržba záhrad, zelene, ale i strojové čistenie a zametanie komunikácií. Zimná údržba nekončí odhrnutím a posypom chodníkov, ale celkovým zabezpečením zjazdnosti pozemných komunikácií, teda aj ciest a parkovísk.