O spoločnosti IP TRADE Services, s.r.o.

Naše zameranie

Spoločnosť zabezpečuje komplexné služby v oblasti priemyselného upratovania a čistenia budov, domov, kancelárií, nákup. centier, priem. parkov, údžbu zelene, kosenie trávy aj malotraktorom, zimnú údržbu, komplexnú správu budov.

Snažíme sa zabezpečiť presnú, profesionálnu a trvalo vysokú úroveň poskytovaných služieb.

O firme IP Trade SERVICES s.r.o. a jej zameraniu v oblasti upratovania

Komplexné služby

Vieme poskytnúť ucelený komplex služieb – od upratovania až po údržbu zelene.

Recyklácia odpadu

 Ekologické pracovné postupy
a recyklácia odpadu.

Stabilný partner

Firma pôsobí v oblasti upratovacích služieb a správy majetku od roku 2004.

Intervaly podľa Vašich potrieb

Upratovacie služby vykonávame v jednorazových či pravidelných intervaloch podľa Vašich potrieb.

Najnovšie pracovné postupy

Využívame najnovšie trendy a technologické postupy v oblasti upratovania.

Vyškolený personál

Profesionálne upratovacie služby vykonáva odborne vyškolený personál.

O aké upratovacie služby máte záujem?

Upratovacia služba od

UPRATOVACIA
SLUŽBA

Upratovacia služba Bratislava

UPRATOVACIE SLUŽBY
V BRATISLAVE

Upratovanie kancelárií

UPRATOVANIE
KANCELÁRIÍ

Upratovanie bytového domu

UPRATOVANIE BYTOVÝCH
DOMOV

Údržba záhrad

ÚDRŽBA
ZÁHRAD

Výškové práce

VÝŠKOVÉ
PRÁCE