Údržba záhrad

Údržba záhrad v Bratislave a v okolí

Naša spoločnosť neposkytuje len upratovacie služby pre kancelárie a bytové domy, ale vieme zastrešiť aj údržbu záhrad. Udržiavaná záhrada dotvára atmosféru i komfort celého priestoru. Vytvára nielen dobrý dojem, ale aj bezpečné prostredie pre všetkých zúčastnených. Údržba záhrad si tiež rozhodne zaslúži našu pozornosť.

Zabezpečujeme nielen čistenie komunikácií, ale aj čistenie podláh moderným strojom v garážach, halách a iných priestoroch, čo sa vždy odvíja od požiadaviek zákazníka.

Údržba záhrad
Údržba záhrad od IP Trade SERVICES Bratislava

Kvalitná údržba záhrady od IP Trade SERVICES s.r.o.

O pravidelné kosenie trávnika a zastrihávanie zelene sa náš personál vie postarať. Údržba záhrad, ale aj čistoty chodníkov ručným či strojovým zametaním vytvára celkový vzhľad a pohodlie prostredia. O vonkajšie priestranstvo sa však staráme počas celého roka, aj keď je zeleň a chodníky pod pokrývkou snehu. Vtedy najmä zabezpečujeme zjazdnosť pozemných komunikácií, vrátane ciest i parkovísk odhŕňaním snehu a posypom proti poľadovici. Údržba záhrad a zelene sa vykonáva okrem dizajnovej stránky aj kvôli deťom či alergikov.

Pre náš skúsený tím je čistota a bezpečie dôležitá na všetkých úrovniach, či už v interiéroch alebo vonkajšom priestranstve.